Hvad sker der når jeg underretter?

Akut fare for barnet/den unge
Når vi har modtaget en underretningen, vil Frontteamet vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

Kvittering
Du vil altid modtage en kvittering for, at vi har modtaget din underretning indenfor seks hverdage. 

Underretningsmøde
Derefter vil forældrene blive indkaldt til et underretningsmøde. Her vil vi tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering vil vi også tale med barnet eller den unge. Efterfølgende vurderer vi, hvilken hjælp der er brug for.

Hvis du har underrette som fagperson
Hvis du har underrettet som fagperson, vil du blive orienteret om, hvorvidt din underretning har resulteret i iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse (jf. servicelovens §155b stk. 2). Hvis vi vurderer at den iværksatte indsats har indflydelse på dit arbejde med barnet eller den unge, kan vi vælge at orientere dig herom (jf. serviceloven §155b stk. 3). Særlige tilfælde kan dog gøre, at vi vurderer, at denne information vil være til skade for barnet/den unge og du vil derfor ikke blive orienteret.