Hvordan foregår klageprocessen?

Hvem skal jeg klage til?

Du skal følge den klagevejledning, du modtog i forbindelse med den afgørelse vi traf og som du vil klage over. Du skal klage til Lejre Kommunes Børne- og Ungerådgivning. Du finder kontaktoplysningerne i boksen i højre side.

Grunden til at du skal sende din klage til Børne- og Ungerådgivningen er, at vi skal have mulighed for at vurdere din sag igen, inden vi eventuelt videresender din klage til Ankestyrelsen. Vi har fire uger til at genvurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender Lejre Kommune selv din klage videre til Ankestyrelsen, som fra 1. juli 2013 er den første og eneste klageinstans. Når Ankestyrelsen har behandlet din klage, får du et skriftligt svar med begrundelse for afgørelsen.

Hvad kan din klage resultere I?

Når vi har modtaget din klage over en afgørelse, vi har truffet , så kan vores genvurdering resultere i følgende:

Når vi er enige i din klage

Hvis vi er enige med dig i din klage, vil vi sende dig en ny afgørelse inden fire uger (jf. BEK nr 1128 af 24/09/2015 §13).

Når vi er delvist enige i din klage

Hvis vi kun er delvist enige med dig, sender vi dig en ny afgørelse inden fire uger. Du skal derefter svare tilbage til os inden fire uger, hvis du stadig ønsker at klage. Hvis dette er tilfældet sender vi din klage videre til Ankestyrelsen inden 14 dage (jf. BEK nr 1128 af 24/09/2015 §13)

Når vi ikke er enige i din klage

Hvis vi derimod vurderer, at vores afgørelse stadig er den rette i forhold til din situation, sender vi afgørelsen videre til Ankestyrelsen inden fire uger. Du vil derefter modtage en skriftlig bekræftelse på, at Ankestyrelsen har modtaget din klage samt en forventet tidsfrist for, hvornår du kan forvente at få Ankestyrelsens afgørelse.

For at Ankestyrelsen kan behandle din klage, vil de muligvis indhente yderligere oplysninger om dit helbred og sociale forhold. Du kan dog afvise at give samtykke til, at de må indhente yderligere oplysninger. Men det betyder, at Ankestyrelsen må afgøre din sag på det forliggende grundlag. Når Ankestyrelsen har behandlet din klage, får du et skriftligt svar med begrundelse for deres afgørelse. Vi vil ligeledes modtage dette svar til orientering og til eventuel videre handling.