Hvad kan jeg klage over?

Klage over en afgørelse

Du kan klage over den afgørelse vi har truffet i din sag. Vores beslutning om at udarbejde eller ikke at udarbejde en børnefaglig undersøgelse eller afslag på aktindsigt er i juridisk forstand også afgørelser og du kan klage over disse. Du skal klage til Børn- og Ungerådgivningen - se kontaktoplysninger i boksen til højre.

En klage over en afgørelse truffet af Børn og Unge Udvalget skal du dog sende direkte til Ankestyrelsen.

Klage over sagsbehandlingen 

Det kan være, at du synes, sagsbehandlingen tager for lang tid, eller at du føler dig dårligt behandlet. Hvis du ønsker at klage over selve sagsbehandlingen, skal du klage til ledelsen i Børn- og ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over adfærd

Du kan klage over samarbejdet med kommunens medarbejdere. Det kan fx. være det, de siger, eller deres måde at være på. 
Hvis du ønsker at klage over adfærden, skal du klage til ledelsen i Børn- og Ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over praktisk opgavevaretagelse

Du kan klage over kommunens praktiske opgaveløsning fx. leverandør, telefontid eller mødeplanlægning. Den praktiske opgaveløsning er udførelsen af det politisk vedtagne serviceniveau. Du kan dog ikke klage over det vedtagne serviceniveau, da det er kommunalbestyrelsen, der bestemmer serviceniveauet i Lejre Kommune.
Hvis du ønsker at klage over den praktiske opgavevaretagelse, skal du klage til ledelsen i Børn- og Ungerådgivningen. Hvis du har klaget til Børn- og Ungerådgivningens ledelse, kan du derefter klage til Lejre Kommunes Borgerrådgiver. Du finder kontaktoplysningerne til højre.

Klage over forskelsbehandling/diskrimination

Du kan klage over usaglig forskelsbehandling/diskrimination. Det kan være du oplever, at du bliver behandlet anderledes end andre personer i samme situation uden saglig og rimelig grund. 
Hvis du ønsker at klage over usaglig forskelsbehandling eller diskrimination, skal du klage til Borgerrådgiveren. Du finder kontaktoplysningerne til højre.