Bliver dit barn 18 år?

Når dit barn fylder 18 år, skal du være opmærksom på:

  • At vurdering og bevilling af støtte til dit barn på en række områder sker efter andre regler, når han/hun fylder 18 år
  • Indtil nu har fokus ved vurdring af støttebehov, foranstaltninger med mere, været på jer som familie. Men når dit barn fylder 18 år, flytter det fokus sig. Jeres barn er myndigt og ikke længere omfattet af jeres forsørgelsespligt. Derfor skal kommunen fokusere på den unges forhold og behov, og ikke længere på familiens samlede situation
  • Kommunen vil fra det 18. år som udgangspunkt henvende sig til dit barn, medmindre:
    • Jeres søn/datter ønsker jeres fortsatte medvirken og giver jer en skriftlig fuldmagt til at medvirke
    • Jeres søn/datter har en betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Så skal kommunen påse, om I eller andre pårørende kan varetage den unges interesser. Kommune skal også være opmærksom på, om der er behov for at beskikke en værge til jeres barn 
  • Ydelser til merudgifter ophører ved det fyldte 18. år, også eventuelle merudgifter der kan være bevilliget i forbindelse med støtte til bolig og bil. Støtte efter disse merudgifter skal nu søges bevilget efter voksenbestemmelsen
  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når jeres søn/datter fylder 18 år
  • Anbringelse samt tildeling af støttekontaktperson vil som udgangspunkt slutte ved det fyldte 18. år med mindre jeres barn vurderes i målgruppen for efterværn