Oplysningsprincippet

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

  • Det er os, som er ansvarlig for at indhente tilstrækkelige oplysninger for, at der kan træffes en korrekt afgørelse.  Dette kaldes officialprincippet eller oplysningsprincippet (jf. retssikerhedsloven §10).
  • Vi indhenter dog ikke flere oplysninger end nødvendigt (jf. fovaltningslovens § 32)
  • Det er frivilligt om du vil give de relevante oplysninger samt eventuelt lade dig undersøge eller behandle. Dog er du forpligtet til at fortælle om ændringer, der kan have betydning for dine forhold ligesom du ikke må vildlede kommunen ved at fortie oplysninger (jf. retssikkerhedsloven § 11)
  • Det er dog generelt en god ide at give os samtykke til at indhente relevante oplysninger, da vi ellers må træffe vores afgørelse ud fra de oplysninger vi har, med mindre vi kan indhente disse uden samtykke (jf. retssikkerhedsloven § 11b)