Notatpligt

Din ret som forælderindehaver og som ung over 15 år

  • Vi skal i afgørelsessager skrive de oplysninger ned, som vi modtager og som har betydning for sagens afgørelse. Dette kaldes notatpligt (offentlighedsloven §13).
  • Notatpligten gælder uanset, hvilken måde vi får oplysningerne.