Er du ikke forældremyndighedsindehaver?

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden over dit barn, har du færre rettigheder

  • Du har ikke ret til at blive hørt, inden der træffes afgørelser
  • Du har som udgangspunkt ikke ret til at klage over afgørelserne vedrørende barnet
  • Du har ret til at få at vide, hvordan det går med dit barn. Herunder en ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, fx en skoleudtalelse eller dokumenter fra social- og sundhedsvæsenet. Det gælder dog ikke, hvis kommunen vurderer, at det vil være til skade for barnet
  • Du har ret til at få udleveret det materiale i barnets sag, hvor dit navn eller person er nævnt