Begrundelse

  • Du har krav på, at vi giver en begrundelse for vores afgørelse, med mindre du får medhold (jf. forvaltningsloven § 22)
  • I begrundelsen skal vi henvise til de retsregler vi har truffet beslutningen på.
  • Hvis vores afgørelse beror på et individuelt skøn, skal vi skrive hvilke hovedhensyn der har været bestemmende (jf. forvaltningsloven § 24).