Transport af elever visiteret til specialskoler og specialklasser

Hvis dit barn er visiteret af Lejre Kommune til et undervisningstilbud på en specialskole eller i en specialklasse, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter reglerne om lang og farlig skolevej. Du kan læse mere under "Kan mit barn få transport til og fra skole?" på Center for Skoletilbuds hjemmeside HER.