Tilskud til halv friplads

Du kan søge om behandlingsmæssigt fripladstilskud til dag- og fritidstilbud. Betingelserne for dette er, at jeres barn har en betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt at det er grundet barnets behandlingsmæssige behov, at vedkommende er visiteret til tilbuddet. 

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om friplads på Borger.dk

Hvad siger loven?
Du kan her læse mere om, hvilken lovgivningen kommunen arbejder ud fra på følgende link: