Tabt arbejdsfortjeneste

Begge forældremyndighedsindehavere kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Hvornår kan jeg modtage tabt arbejdsfortjeneste? 
Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet. Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at det er en forælder, som tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Du kan finder flere informationer om, hvem der kan få hjælp til tabt arbejdsfortjeneste på Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdets lovguide om tabt arbejdsfortjeneste.

Hvordan søger jeg?
Du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste på Borger.dk Du må gerne vedlægge følgende til ansøgningen:

  • Dine seneste tre lønsedler. Hvis du er ledig, vedlægger du de seneste tre lønsedler fra, da du var i beskæftigelse
  • Din seneste pensionsopgørelse
  • Accept fra din arbejdsgiver om tjenestefrihed uden løn

Hvad siger loven?

Du kan her læse mere om, hvilken lovgivningen kommunen arbejder ud fra på følgende link: