Merudgifter

Du kan søge om kompensation for ekstra udgifter, I som familie har som følge af jeres barns funktionsnedsættelse, hvis barnet er en del af målgruppen.

Formål
Formålet med at dække merudgifter er dels at kompensere for barnets nedsatte funktionsevne og dels at medvirke til, at I som familie kan leve så normalt som muligt. 

Hvad er en merudgift? 
Merudgifter er de udgifter, I har, som kommer ud over dem, man som familie normalt har. Derfor udregnes en merudgiftsydelse ved, at vi kigger på, hvor meget I for eksempel vasker mere end en gennemsnitlig familie. I kan ikke få økonomisk støtte til forbrugsgoder, som man normalt har i et hjem, for eksempel trampolin, tv, pc, mobil, iPad. Det er en betingelse at jeres nødvendige merudgifter overstiger 4.656 kr. årligt (2016 takster).

Merudgiftsydelsen gives som en fast månedlig ydelse, der beregnes ud fra et overslag af jeres merudgifter - normalt for et år ad gangen. Når I modtager en løbende merudgiftsydelse, har I desuden mulighed for at få dækning af enkeltstående merudgifter uden regulering af den månedlige ydelse. Fx  udgifter til handicaprettede kurser, eller udgifter i forbindelse med en uforudset hospitalsindlæggelse. 

Hvis ikke der er grundlag for at yde kompensation for merudgifter jf. servicelovens §41, råder vi dig til at undersøge mulighederne for kroniker- og enkelttilskud via Sundhedsstyrelsen.

Hvordan søger jeg?
Du søger om kompensation for ekstra udgifter på Borger.dk. Hvis du allerede har relevante oplysninger, må du meget gerne vedlægge disse. Det kunne fx. være 

  • Udredning fra Afdeling for børne- og ungdomspsykiatri 
  • Elevplan fra skole
  • Statusrapport fra institutionen
  • Prisoverslag
  • Ekspeditionsliste fra apoteket

Husk at give os samtykke til, at vi må søge oplysninger, der er relevante for, at vi kan behandle jeres ansøgning. 

Hvad siger loven?
Du kan her læse mere om, hvilken lovgivningen kommunen arbejder ud fra på følgende link: