Boligændringer

Hvis dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du søge om hjælp til nødvendig indretning af din bolig med henblik på at gøre boligen bedre egnet til dit handicappede barns behov. Det kan for eksempel være fjernelse af dørtrin, ændringer af dørbredder, opsætning af rampe eller større indretninger af din bolig. 

Du kan læse mere HER.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om hjælpemidler til dit barn på borger.dk.

Hvad siger loven?

Du kan her læse mere om, hvilken lovgivningen kommunen arbejder ud fra på følgende link: