Aflastning

Det kan være en stor opgave - både fysisk og psykisk - at passe et barn med nedsat funktionsevne i eget hjem. Du kan derfor søge om aflastning. Aflastning kan være en forudsætning for, at dit barn kan blive boende hjemme. 

Hvordan søger jeg?

Du søger om aflastning ved at kontakte din rådgiver i handicapteamet (alternativt kan du kontakte Frontteamet). 

Hvad siger loven?

Du kan her læse mere om, hvilken lovgivningen kommunen arbejder ud fra på følgende link: