Transport

Du kan få rabat på din transport med et Ungdomskort, hvis du opfylder visse betingelser

Du kan få Ungdomskort, hvis du enten er

  • mellem 16 og 19 år
  • elev på en ungdomsuddannelse
  • studerende på en videregående uddannelse

Ungdomskort giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. Derudover er der en række andre fordele ved Ungdomskort. Du kan bruge Ungdomskortet til bus, tog og metro.

Buskort til 10. klassetilbud - TCR

Elever der indmeldes på TCR Tiendeklassecenter i Roskilde Kommune er berettiget til et buskort fra Lejre Kommune.

Ved skolestart i august måned sendes buskortet automatisk til elevens bopælsadresse. Det er vigtigt, at elevens navn står på postkassen ellers vil buskortet blive returneret. Hvis eleven starter efter skolestart kan henvendelse om buskort sendes til Center for Børn og Læring, påført elevens navn og fødselsdato, hvorefter et buskort vil blive sendt til eleven.

Mister eleven sit buskort i løbet af skoleåret kan et nyt kort rekvireres ved henvendelse til Center for Børn og Læring. Et nyt buskort koster 100 kr., som vil blive opkrævet hos elevens bopælsforældre.

Spørgsmål om buskort til TCR kan ske til Center for Børn og Læring.

Vælger eleven andre 10. klassetilbud end TCR skal forældrene selv stå for befordringsudgifterne.