Den forberedende grunduddannelse (FGU)

Hvad er FGU?

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU. FGU er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med, eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen, eller som har karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.

Du kan læse mere om FGU-Skolen Øst , som Lejre Kommune er en del af.

Hvornår kan FGU være det rette for dig?

  • Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at gennemføre en uddannelse eller finde et job?

  • Er du ikke parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse?

  • Har du udfordringer, som kan gøre uddannelse og arbejde svært for dig lige nu?

  • Har du brug for at få mere tid til at få lært dansk, matematik, engelsk og måske naturfag eller samfundsfag?

  • Vil du gerne lære på en praktisk måde ved at producere varer og løse opgaver ude hos kunder eller på værksteder eller ved at være i praktik?

  • Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse?

Så kan en FGU være rigtig god for dig.

Tænker du, at den forberedende grunduddannelse kunne være det rette tilbud til dig, skal du kontakte Den Kommunale Ungeindsats. For at du kan blive optaget på FGU, skal du og din ungeguide i fællesskab vurdere, at FGU er det rigtige uddannelsestilbud for dig. Det hedder en målgruppevurdering. Hvis du er i målgruppen for et FGU-tilbud, sørger din ungeguide for, at du bliver tilmeldt.