Én kontaktperson

Hvornår kan en ungeguide hjælpe? 

Når du af personlige eller sociale årsager har behov for særlig, individuel støtte fra flere enheder i kommunen for at komme igang med og gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde, så kan du få hjælp af en kontaktperson. I Lejre Kommune kalder vi denne kontaktperson for en ungeguide. En ungeguide kan fx. være en UU-vejleder, skolelære eller rådgiver fra Børn- og ungerådgivningen.

Samarbejdet med ungeguiden fortsætter indtil, at du er godt i gang med en ungdomsuddannelse eller du har fast tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvad kan en ungeguide? 

Ungeguiden kan følge og støtte dig i at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i arbejde. Med andre ord så støtter ungeguiden dig i, at opnå målene i din uddannelsesplan og hjælper dig med at koordinere din kontakt med kommunen. Du får på den måde én gennemgående person, som støtter dig på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser. 

Familiedialog

Hvis du er under 18 år, så vil du og dine forældre blive tilbudt en Familiedialog. Familiedialog er en digitalt samarbejds- og kommunikationsplatform til et struktureret samarbejde med kommunen. Tovholderen for Familiedialogen vil være din ungeguide og I vil her sikre, at samarbejdet bliver gennemsigtigt, overskueligt og forpligtende. 

 

Læs mere om bestemmelserne om kontaktpersonsordningen i den kommunale ungeindsats.