Tandpleje for børn og unge

Tandplejen arbejder for, at børn og unge kan have sunde tænder og en god tyggefunktion hele livet.

Den kommunale tandpleje holder sommerferie fra fredag 3. juli og er tilbage igen mandag 10. august.
Ved akut brug for tandlæge kan tandlægevagten kontaktes på telefon 2960 0111.

Hvis bøjlen generer eller går i stykker, så prøv om I selv kan løse problemet.

Aftagelig bøjle.
Det er vigtigt at du fortsat bruger bøjlen.
Skarpe kanter kan fjernes f.eks. med en lille fil.
Ståltråd, der generer, kan forsigtigt bukkes lidt eller klippes af.
En stram bøjle, som du skruer på, kan komme til at passe bedre ved at skrue et par huller tilbage. Sæt den så på plads og brug den, som du har fået besked på.

Fastsiddende bøjler.
Hvis der er noget der stikker:
- Prøv om du selv eller dine forældre forsigtigt kan bukke det på plads med f.eks. en pincet.
- Eller klip det af med en bidtang eller en tre-i-en klipper.
- Eller pak lidt voks, vådt vat eller et stykke sukkerfrit tyggegummi omkring.

Hvis der er noget løst:
- Fjern forsigtigt de løse dele og gem dem.
- Hold tænderne ekstra rene.

Ring til os så snart sommerferien er slut.

 

Den kommunale tandpleje har tilpasset sit arbejde til forholdene under COVID 19.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smittespredning og skal have tid mellem hver behandling til udluftning og rengøring.
Det betyder, at vi ser færre børn på klinikken.

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om, at alle børn skal indkaldes i faglig prioriteret rækkefølge.
I første omgang indkalder vi de børn, der er i et behandlingsforløb og de der er i gang med bøjlebehandling.
Derefter indkalder vi til undersøgelse af de børn og unge, der har størst behov.

 Vi kontakter jer, og beder jer om kun at ringe til os, hvis I har et akut problem, vi har telefontid dagligt på skoledage på telefon 46 40 31 08 fra 7.45 til 12.00

 

Akut behov for tandlæge i weekender eller på helligdage
Region Sjælland tilbyder akut tandlægehjælp i weekender og på helligdage, på hverdage i jule og påskeferien og fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Du skal altid ringe og få en aftale, inden du  evt. møder op. 

Tandlægevagtens telefonnummer er: 2960 0111.
Telefontid i Weekend og helligdage er 9.30-11.30
På hverdage i påske og juleferier, fredag efter Kr. Himmelfartsdag er telefontiden 14.30-16.30,
Adressen er: Region Sjællands tandpleje, Æblehaven 2, 4200 Slagelse.

Læs mere om tandlægevagten her

Tandlæge fra 0-18 år

Dit barn er automatisk tilmeldt Lejre Kommunes tandpleje.

I Lejre Kommunes tandpleje lægger vi vægt på

 • at forebygge frem for at behandle
 • at al forebyggelse og behandling foregår i samarbejde med børn og forældre
 • at skabe tryghed i enhver behandlingssituation
 • at tandbehandling udføres smertefrit
 • at motivere til at tage ansvar for egen tandsundhed
 • at samarbejde tværfagligt med sundhedsplejesker, pædagoger, lærere og andre nøglepersoner
 • at behandlinger udføres fagligt optimalt

Den kommunale tandpleje tilbyder

 • forebyggende aktiviteter på klinikken
 • undervisning i skoleklasser efter ønske
 • deltagelse med oplysning til forældremøder
 • at følge børnenes tandskifte
 • at undersøge alle børn for tandstillingsfejl
 • at behandle tandstillingsfejl efter retningslinjer fastlagt af Sundhedsstyrelsen
 • undersøgelse og behandling med intervaller der er tilpasset det enkelte barns behov

0-2 årige

Velkommen på tandklinikken i Kirke Hyllinge hvor vi har et rigtigt godt tilbud til dit barn

For de 0-2 årige gives et småbørnstilbud på den kommunale tandklinik i Kirke Hyllinge.

Det første besøg på tandklinikken finder sted ved 1½-års-alderen, og derefter indkaldes til undersøgelse og behandling med intervaller, der er tilpasset den enkelte.

3-5 årige

3-15-årige er automatisk tilmeldt den kommunale tandklinik, hvor der gives et tilbud om forebyggende og behandlende tandpleje samt tandregulering.

16-17 årige

Vederlagsfrit kommunale tandplejetilbud til unge på 16-17 år på en kommunal tandklinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge efter eget valg.

Unge på 16 og 17 år kan frit vælge at modtage det vederlagsfrie kommunale tandplejetilbud hos en privat tandlæge, dog med den undtagelse, at hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling skal denne behandling færdiggøres i Lejre kommunale tandpleje. 
Der der ingen egenbetaling ved valg af privatpraktiserende tandlæge.

Forudsætningen for at Lejre Kommune betaler regningen fra en privatpraktiserende tandlæge er, at du inden behandlingen påbegyndes, giver den kommunale tandpleje besked om, hvilken tandlæge, der benyttes, da vi skal lave en aftale med tandlægen inden du starter.

Besked om tandlægeskift kan indtelefoneres på tlf. 46403108, sendes pr. mail til Tandklinikken@lejre.dk eller sendes med brev til:
Tandklinikken,
Præstemarksvej 12,
4070 Kirke Hyllinge.

Behandling hos en ny tandlæge kan ikke påbegyndes før tandlægen har modtaget meddelelse om tilmeldingen fra Tandplejens administration.

Ved skift af tandlæge skal den kommunale tandpleje ligeledes have besked. Der kan kun skiftes tandlæge én gang om året.

Overgangsordning

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. juni 2010, at alle børn og unge i Lejre Kommune fra 0-18 år fremover skal tilbydes vederlagsfri tandbehandling på den kommunale tandklinik, hvor der indtil nu har været frit valg mellem en kommunal tandklinik og en privatpraktiserende tandlæge for alle mellem 3 og 18 år.

Det betyder, at nyfødte og tilflyttere til Lejre Kommune automatisk vil blive tilknyttet den kommunale tandklinik. Hvis der ønskes en privatpraktiserende tandlæge, vil der være en egenbetaling på 35%.

Alle børn og unge, der den 1. juli 2010 har en aftale med en privatpraktiserende tandlæge om tandbehandling betalt af Lejre Kommune, kan indtil videre fortsætte i denne ordning. Det samme gælder for tandreguleringsbehandlinger, der er påbegyndt.

Privatpraktiserende tandlæge

Børn og unge fra 0-15 år kan vælge at modtage tandpleje i privat praksis, og få tilskud på 65% af udgifterne.

Pr. 1. januar 2018 kan børn og unge under 16 år frit vælge, om de ønsker at benytte tilbuddet i den kommunale tandpleje eller hos privatpraktiserende tandlæger. Valget gælder for det samlede tandplejetilbud.
Er du i aktiv reguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i Lejre kommunale tandpleje før du kan skifte til privatpraktiserende tandlæge.

Tandregulering og andre særligt kostbare behandlingsydelser må først iværksættes, når det behandlings tilbuddet er godkendt af den kommunale tandpleje.

Færdiggørelse af konkrete påbegyndte behandlinger skal som udgangspunkt færdiggøres der, hvor behandlingen er påbegyndt.

Hvis man senere ønsker at skifte til kommunal klinik eller anden privat tandlæge, kan dette tidligst ske efter 12 måneder

Hvis du ønsker at gå til privat tandlæge skal du henvende dig til den kommunale tandpleje. Forældremyndighedsindehaver skal underskrive og sende nedenstående blanket til den kommunale tandpleje.
Vi skal lave en aftale med tandlægen inden du starter.

Frit valg for børn og unge mellem 0-16 år

Hvis du vil skifte tandlæge

Er du tilknyttet overgangsordningen og ønsker at skifte fra én privatpraktiserende tandlæge til en anden eller hvis din tandlæge ophører med at praktisere, og at du af den grund er tvunget til at skifte, kan du vælge at modtage tilbuddet i den kommunale tandklinik uden egenbetaling eller hos en anden privat praktiserende tandlæge, hvor der vil der blive 35% egenbetaling, Er du mellem 16 og 17 år kan du frit skifte uden egenbetaling, men for alle gælder, at der kun kan skiftes tandlæge én gang om året, og der skal gives besked til den kommunale tandklinik inden behandlingen påbegyndes, hvis Lejre kommune skal betale udgiften til tandbehandling.

Tandregulering

 • Undersøgelse for tandstillingsfejl (visitation) og indstilling til tandreguleringsbehandling foregår på Lejre Kommunes tandklinik i Kirke Hyllinge. For de børn/unge, der anvender privatpraktiserende tandlæge betalt af Lejre Kommune sker dette efter henvisning fra den privatpraktiserende tandlæge.
 • For børn/unge der har valgt privatpraktiserende tandlæge med 35% egenbetaling sker undersøgelse for tandstillingsfejl dels ved de almindelige undersøgelser, eller ved behov hos privatpraktiserende specialtandlæge efter henvisning fra den privatpraktiserende tandlæge.
 • Visitation til tandreguleringsbehandling foretages i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer.
 • Tandreguleringsbehandlinger tilbydes vederlagsfrit på Lejre Kommunes tandklinik i Kirke Hyllinge under forudsætning af, at du modtager tandbehandling enten på den kommunale tandklinik eller hos privatpraktiserende tandlæge betalt af Lejre Kommune.
 • Hvis der ønskes tandreguleringsbehandling hos privatpraktiserende specialtandlæge efter eget valg, er der en egenbetaling på 35%.

Tandreguleringsbehandling kan først iværksættes, når barnet er visiteret til behandling og behandlingsforslaget er godkendt i den kommunale tandpleje.

Tandreguleringsbehandlinger skal færdiggøres der, hvor de er påbegyndt, hvilket betyder, at der ikke kan skiftes behandlingssted under et behandlingsforløb.

Ifølge Sundhedsstyrelsens regler vil godkendelse af en fase 1 behandling (tidlig forebyggende tandreguleringsbehandling), ikke automatisk medføre godkendelse af en efterfølgende fase 2 behandling (senere korrektiv behandling).