Sundhedsplejen

Alle børnefamilier i Lejre Kommune kan hente råd og vejledning hos sundhedsplejerskerne.

Sundhedsplejens mål er at støtte familier i at varetage barnets og den unges sundhed og udvikling i en positiv retning. Dette gøres bl.a. ved tilbud om:

• Graviditetsbesøg til alle vordende forældre ca. 4-8 uger før forventet fødsel
• Hjemmebesøg til småbørnsfamilier
• Ammerådgivning
• Mødregrupper
• Sundhedssamtaler til skoleelever i 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse og 9. klasse
• Telefonrådgivning og konsultation
• Familieorienteret behandling i forhold til overvægtige børn og unge.

Sundhedsplejen kan kontaktes med henblik på aftale om graviditetsbesøg i hjemmet før fødsel. Sundhedsplejen modtager automatisk en fødselsanmeldelse fra fødestedet, hvorefter familien kontaktes telefonisk senest 3 døgn efter fødslen. Alle nybagte forældre tilbydes et barselsbesøg i hjemmet på barnets 3.-6. levedøgn eller efter aftale.

 

Links til undersider

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk