Grøn Generation

Helt fra barnsben bør vi alle lære om og medvirke til en bæredygtig måde at leve på. Derfor arbejder vi målrettet i Lejre Kommune på at styrke de yngste borgeres viden om bæredygtig udvikling. Vi kalder indsatsen ‘Grøn Generation - Lejre’.

Hver generation har et ansvar for at beskytte jorden og dens ressourcer – for egen og kommende generationers skyld. Derfor er det væsentligt, at vi tilstræber vækst og fremskridt gennem bæredygtig udvikling.
Det forudsætter en indsigt i, hvordan vores adfærd påvirker den klode vi bor på - samt evner til at kunne mobilisere innovativ kreativitet og handlekraft til at finde veje, hvor vi belaster jordens ressourcer mindst muligt, samtidig med at samfundet skal fungere og udvikles.
Helt fra barnsben bør vi alle lære om og medvirke til en bæredygtig måde at leve på. Derfor arbejder vi målrettet i Lejre Kommune på at styrke de yngste borgeres viden om bæredygtig udvikling. Vi kalder indsatsen ‘Grøn Generation - Lejre’.
‘Grøn Generation - Lejre’ sætter en overordnet ramme for, hvordan vi inddrager grøn viden i undervisningen med henblik på, at børn og unge skal blive bedre i stand til at passe på jordens ressourcer. Det kan ske på alle niveauer – fra det helt basale som f.eks. at mindske affaldsmængden i klassen og etablere elevråd på skolen, til at interessere sig for nye grønne måder at producere energi på.
Ambitionen med den grønne generation er, at vores børn og unge etablerer
et fundament af viden og kompetencer, der motiverer dem til at fortsætte indsatsen for en bæredygtig udvikling, når de slipper folkeskolen, og bevæger sig ud i livet med deres personlige rygsæk fyldt med grøn inspiration.

ORGANISERING: Sådan gør vi

24 koordinatorer på tværs af skolerne i Lejre Kommunes Folkeskoler videndeler i Grøn Generation netværket. Netværket arbejder ud fra koncepterne Grønt FLag - Grøn Skole, Mindthetrash, projekt Edison og Sciencetalenter.