Åben Skole

I Lejre folder vi den åbne skole ud til lyden af musik, bragende sværdslag og duften af grønsvær. De enkelte skoler aftaler selv læringsaktiviteter med det lokale forenings- og kulturliv, men vi har også gode, centrale samarbejdsaftaler.

Med folkeskolereformen blev begrebet 'åben skole' introduceret. Det vil sige en folkeskole, der åbner sig for omgivelserne og inddrager forenings- og kulturliv, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og andre i undervisningen.

MÅL: Dét vil vi

Idéen og formålet med den åbne skole giver god mening i Lejre. Her er foreninger og fællesskaber, natur og fritid samt lokale initiativer og virksomheder en afgørende drivkraft. Det giver synergier og samarbejdsmuligheder, som er oplagte at inddrage i folkeskolen.

Vi er overbeviste om, at målrettede partnerskaber mellem skole og omverden styrker elevernes læring og trivsel, og at det stimulerer deres nysgerrighed, omverdensforståelse og aktive deltagelse i lokalsamfundet. Desuden er det en god vej til en varieret og praksisnær undervisning.

ORGANISERING: Sådan gør vi

I Lejre Kommune aftaler hver enkelt skole selv læringsaktiviteter med de lokale idræts­foreninger, kulturtilbud og virksomheder m.v. Det gælder for eksempel Kirke Hyllinge Skole, der har etableret et samarbejde med den lokale idrætsforening.

Derudover har Center for Skoletilbud indgået overordnede aftaler om samarbejder, der omfatter alle skoler i kommunen. Det gælder bl.a.:

Lejre Musikskole:  Det gælder for alle elever i musikskolen, at de har mulighed for at modtage deres musikskoleundervisning i skoletiden, hvis der søges og bevilliges den nødvendige dispensation.  Denne undervisning planlægges med mindst mulige gener for folkeskoleundervisningen og er et tilbud der benyttes af mange elever.

Herudover er der aftaler om:

  • For indskolingselever: Forløb med rytmik for alle 0. klasser med en musikskolelærer og klassens egen lærer.
  • For mellemtrinnet: Projekter af forskelligt omfang - fra ad hoc projekter på den enkelte skole til Spil Dansk Dagen for alle skoler.
  • For udskolingen: Mulighed for musik som obligatorisk valgfag.

Sagnlandet Lejre: Et årsabonnement, der omfatter undervisning, lærerkurser og besøg på egen hånd i åbningstiden.

Roskilde Museum: Aftale om besøg og undervisning på Lejre Museum, Tadre Mølle, hovedudstillingen på Roskilde Museum, Roskilde Domkirke og Lützhøfts Købmandsgård samt i Fjordfor­midling.

Grøn Generation: Deltagelse i et nationalt udviklingsprojekt, der skal motivere eleverne til at ændre adfærd og "tage action" i forhold til et bæredygtigt samfund.