Skolestart 2020

Skoleindskrivning for børn, som skal starte i 0. klasse i august 2020 er startet. Skriv dit barn op indtil den 2. december 2019

Skolestart

Alle børn, som er født i 2014 eller tidligere, skal begynde i skole i august 2020. Alle forældre vil modtage information omkring skoleindskrivning fra distriktsskolen i deres e-Boks. 

Skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 30. september til og med den 2. december 2019. Du skal bruge din NemID til opskrivningen. Linket til skoleindskrivning finder du i den grønne boks nederst på siden her fra den 30. september. 

Bemærk! Plejebørn kan ikke indskrives digitalt af plejeforældre. Barnets distriktsskole vil være behjælpelig med at indskrive.

Hvis I ønsker en anden skole end distriktsskolen

Hvis I vil søge en anden skole end distriktsskolen er det vigtigt, at I også gør det via linket. Det kan være en anden skole i Lejre Kommune, en anden folkeskole i en anden kommune eller en privatskole. Vælger I en anden skole end distriktsskolen, er transporten til og fra skolen for egen regning.

Besked om optagelse

Jeres barn er altid sikret en plads på distriktsskolen eller på en anden folkeskole i Lejre Kommune, da det er politisk besluttet, at der er frit skolevalg ved indskrivning til 0. klasse. Hvis I søger en anden skole, er det denne anden skole, der skal give besked om, hvorvidt jeres barn får en plads.

Skal jeres barn vente med skolestart?

Et barns skolestart kan udsættes et år, hvis der er pædagogiske og udviklingsmæssige grunde for det. I skal kontakte skolelederen på jeres distriktsskole, hvis I ønsker udsættelse. I kan finde alle kontaktinformationer til skolerne her.

Skolelederen skal godkende udsættelsen efter dialog med jer som forældre og med børnehaven og evt. også PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning). Det er også skolelederen på jeres distriktsskole, som skal godkende udsættelsen, hvis I søger en anden skole end distriktsskolen.

Skolefritidsordning 

I kan tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO1) samtidig med, at I skriver jeres barn op til skole. Alle børn starter i SFO1 den 1. august.

Informationsmøder

Alle skoler holder informationsmøde for kommende 0. klasses forældre i september/oktober måned. Alle forældre er velkomne til at deltage i møderne. Informationsmøderne ligger på disse datoer:

Allerslev Skole, tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 19-20:30
Bramsnæsvigskolen, tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 17-19 
Hvalsø Skole, onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17-19 
Kirke Hyllinge Skole, onsdag den 9. oktober 2019 kl. 17:30-19  
Kirke Saaby Skole, torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19-21:30  
Osted Skole, mandag den 30. september 2019 kl. 17:30-18:30 
Trællerupskolen, mandag den 7. oktober 2019 kl. 17-18:30

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte din distriktsskole eller Center for Børn og Læring.

Link til skoleindskrivning med NemID