Lejre Ungdomsskole

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning, ungdomsklubber og heltidsundervisning for alle unge fra 7. klasse.

Ungdomsskolen tilbyder undervisning og aktiviteter for alle unge fra 7. klasse til 18 år, begge inklusiv. Undervisningen er frivillig og foregår eftermiddage, aftener, i weekends og i ferier. Undervisningen og aktiviteterne er gratis, dog med egenbetaling for rejser og særlige aktiviteter.

Man kan tage knallertkørekort med førstehjælpskursus i ungdomsskolen mod egenbetaling.

Desuden har ungdomsskolen seks ungdomsklubber fordelt i kommunen, hvor unge frit kan deltage alle steder for en fast pris pr. år. Ungdomsklubberne er åbne hverdagsaftener, se hjemmesiden.

Ungdomsskolens heltidsundervisning, Plan B, har plads til otte elever i 8., 9. og 10. klasse. Henvisning til Plan B sker gennem PPR.

Lejre Ungdomsskole driver SFO for 6. - 8. klasse for Hvalsø Skole. SFO'en, der kaldes "Juniorklubben", er åben alle eftermiddage, mandag til fredag. Ind- og udmeldelse foregår via Lejre Kommunes digitale pladsanvisning.

SSP

SSP i Lejre ligger også i ungdomsskolen med to SSP-konsulenter og en misbrugskonsulent, som tager sig af den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats.

Vil du vide mere? 

Al information om tilmelding, holdoversigt, billeder og beskrivelser findes i ungdomsskolebrochuren, der udsendes i august og januar. Du kan få en masse information ved at kigge på ungdomsskolens hjemmeside, og du er altid velkomen til at kontakte ungdomsskolens kontor, hvis du har spørgsmål. Du finder kontaktinformationerne til højre.