Indmeldelse og udmeldelse

Tilflytter

Skal du flytte til Lejre? Dit barn er altid garanteret en plads på distriktsskolen

Er du tilflytter til Lejre Kommune, skal du henvende dig på den skole, du ønsker dit barn optaget på. Dit barn vil altid være garanteret plads på distriktsskolen, hvis du flytter til kommunen. Indmeldelse i SFO skal ske via den digitale pladsanvisning.

Gå direkte til den digitale pladsanvisning

Frit skolevalg

Som hovedregel skal dit barn gå på den folkeskole, der er tilknyttet til jeres skoledistrikt. Men frit skolevalg giver dig mulighed for at vælge en hvilken som helst anden skole

I Danmark er der frit skolevalg. Det betyder, at du kan vælge at skrive dit barn op til en hvilken som helst skole, du ønsker. Hvis der er ledige pladser på den ønskede skole, vil barnet blive optaget på skolen.

I Lejre Kommune er der syv folkeskoler med hver sit skoledistrikt. Hvis dit barn skal starte i 0. klasse, eller I er tilflyttere, har I krav på en plads i distriktsskolen.

Skolestart i 0. klasse

Undervisningspligten starter 1. august i det kalenderår, barnet fylder 6 år, og ophører ved afslutningen af 9. klasse. Du har som forælder pligt til at sørge for, at dit barn modtager undervisning.

Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen.

Hvis du ikke ønsker, dit barn skal gå i den folkeskole, som ligger i jeres skoledistrikt, kan du  - hvis der er plads - også vælge:

  • En folkeskole, der ligger uden for jeres skoledistrikt
  • En folkeskole, der ligger udenfor Lejre Kommune
  • En fri grundskole, fx en fri- eller privatskole

Undervisningen i folkeskolen går fra børnehaveklasse til 9. klasse. Alle skoler har desuden skolefritidsordning (SFO).

Skoleindskrivning til børnehaveklasse

Et barn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det kalenderår, barnet fylder seks år. Du vil modtage et brev, når dit barn skal starte i skole. Indskrivningen til børnehaveklasse foretages digitalt via kommunens hjemmeside og det vil fremgå her på siden, hvornår indskrivningen foregår. 

Dit barn hører til en bestemt skole - distriktsskolen - på baggrund af jeres bopælsadresse. Hvis du ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole end distriktsskolen, kan du søge om det, når du digitalt opskriver dit barn til folkeskolen.

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2019

Alle børn, som er født i 2013 eller tidligere skal starte i børnehaveklasse i august 2019. Der vil blive sendt materiale til alle forældre i løbet af efteråret, og skoleindskrivningen vil være åben fra 1. oktober til 3. december 2018. Ønsker du at indskrive dit barn i 0. klasse efter skoleindskrivningen er afsluttet, skal du kontakte din distriktsskole. 

Udskudt skolestart

Hvis du ønsker, at dit barns skolestart skal udskydes i et år, skal du kontakte skolelederen på dit barns kommende distriktsskole, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Det skal være særlige forhold, der gør, at et barns skolestart udskydes.

Indmeldelse i SFO

I skal selv sørge for at tilmelde jeres barn til skolefritidsordning (SFO). Det sker samtidig med, at I indskriver til skole. Kommende skolebørn bliver indmeldt i SFO den 1. august. Skal dit barn ikke benytte en af kommunens SFO'er, skal du udmelde dit barn af børnehaven med én måneds varsel til den sidste i en måned.

 

Frie grundskoler og privatskoler

Oversigt over frie grundskoler (privatskoler) i Lejre Kommune og i Lejre Kommunens nabokommuner

Lejre Kommune

Osted Fri- og Efterskole, Assendløsevej 1, Osted, 4320 Lejre
E-mail: ofe-adm@post.tele.dk Telefon 4642 2323

Sofiehøj Friskole, Hornsherrevej 446, 4070 Kirke Hyllinge
E-mail: kontoret@sofiehoejfriskole.dk, Telefon: 4640 0171

Roskilde Kommune

Freds Skole, Kamstrupvej 55, 4000 Roskilde
E-mail: mail@fredsskolen.dk, Telefon: 4632 4669

Kristofferskolen, Linkøpingvej 183, 4000 Rosklde
E-mail: kontoret@kristofferskolen.dk, Telefon: 4675 4055

Roskilde Lille Skole, Gundsølillevej 50, Tågerup, 4000 Roskilde
E-mail: rls.lilleskole@rls.dk, Telefon: 4679 0425

Roskilde Private Realskole, Dronning Margrethes Vej 6, 4000 Roskilde
E-mail: rpr@rprroskilde.dk, Telefon: 3150 000

Roskilde Private Skole, Dronning Sofies Vej 42, 4000 Roskilde
E-mail: rps@rps.dk, Telefon: 4635 8612

Skt. Josefs Skole, Frederiksborgvej 10, 4000 Roskilde
E-mail: post@sktjosef.dk, Telefon: 4635 2526

Viby Friskole, Vibygårdsvej 50, 4130 Viby Sjælland
E-mail: kontor@viby-friskole.dk, Telefon: 4619 3244

Holbæk Kommune

Andreasskolen, Blomsterhaven 1-5, 4300 Holbæk
E-mail: jannepedersen@andreasskolen.dk, Telefon: 5943 1866

Holbæk Lille Skole, Stenhusvej 22A, 4300 Holbæk
E-mail: lilleskole@hls.dk, Telefon: 5945 0045

Holbæk Private Realskole, Absalonsvej 25, 4300 Holbæk
E-mail: hpr@realskole.dk, Telefon: 5943 1215

Sejergaardsskolen, Sejergårdsvej 2, 4340 Tølløse
E-mail: sejergaardsskolen@sejergaardsskolen.dk, Telefon: 5918 5124

Stenhus Kostskole, Stenhusvej 20A, 4300 Holbæk
E-mail: admin@stenhus.dk, Telefon: 5943 0269

Tølløse Privat- og Efterskole, Kvarmløsevej 43A, 4340 Tølløse
E-mail: tpoe@tpoe.dk, Telefon 5919 4100

Frederikssund Kommune

Frederikssund Private Realskole, Tværstræde 16-18, 3600 Frederikssund
E-mail: kontor@fpr.nu, Telefon: 4737 1700

Udmeldelse af skole og SFO

Skal du flytte fra Lejre? Læs her hvordan du udmelder dit barn af skole og SFO

Ønsker du, at dit barn skal skifte skole, skal du kontakte dit barns nuværende skole og orientere dem om beslutningen. Du skal desuden fortælle, hvilken skole dit barn fortsætter på.

Ved skoleskift bliver børn ikke automatisk udmeldt eller overflyttet til SFO'en ved den nye skole. Ønskes overflytning til anden SFO skal du opskrive dit barn via den digitale pladsanvisning.

Ønsker du helt at udmelde dit barn af SFO'en, skal du gøre det via den digitale pladsanvisning. Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden. Man kan ikke udmelde børnene over telefonen.

Gå direkte til den digitale pladsanvisning