Ressourceteamet

Lejre Kommune har et Ressourceteam, der yder bistand til institutionerne i forhold til særlige udfordringer i det pædagogiske arbejde

Ressourceteamet er en udefra kommende ressource, der understøtter inklusionsarbejdet og en tidlig og forebyggende indsats i forhold til børns og børnegruppers trivsel, udvikling og læring. Ressourcepædagogen arbejder bl.a. med relationer og samspil, tilfører viden om værktøjer og metoder til udvikling af den inkluderende praksis og udgør et generelt ressourceløft, så nye arbejdsmåder kan afprøves. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med institutionen og eventuelle tværfaglige samarbejdsparter.

Inden der kan søges om bistand fra ressourceteamet, skal institutionen selv igennem et stykke tid, have arbejdet med problemstillingen omkring barnet/børnegruppen.

Det vil være pågældende institution, der søger og ved bevilling modtager den særlige ressource. Hvordan ressourcen anvendes optimalt planlægges, aftales og afvikles i tæt samarbejde mellem ressourcepædagog og dagtilbuddets medarbejdere.