Tale-hørekonsulenter

Vi vil gå i dialog med dig og dit barns institution/skole om dit barns sproglige og kommunikative udvikling, og her tilbyder vi at vejlede dit barns nære voksne.

Hvis vi på dialogmødet aftaler, at dit barn indstilles til PPR, laver vi en sproglig og kommunikativ vurdering. Den kan bestå af observationer og evt. test.

Hvad gør jeg hvis:

Mit barn har sproglige og/eller kommunikative vanskeligheder

Du kan kontakte dit barns institution eller skole. De vil efter aftale med dig indkalde til et dialogmøde med tale-hørekonsulenten. Du kan også kontakte PPR direkte. Vi vil altid anbefale, at du først får undersøgt dit barns hørelse hos en ørelæge.

Mit barn stammer

Hvis dit barn har stammet ca. 3 måneder, kan du kontakte dit barns institution eller skole. De vil efter aftale med dig indkalde til et dialogmøde med tale-hørekonsulenten. Du er også selv velkommen til at kontakte PPR.

Mit barn har læbeganespalte

Dit barn vil almindeligvis blive fulgt på læbeganecentret i Hellerup, og ved behov vil læbeganecentret i samarbejde med dig kontakte PPR.

Mit barn har stemmevanskeligheder

Hvis dit barn har stemmevanskeligheder, skal du først kontakte en øre-næse-halslæge. Det kan du gøre uden henvisning fra egen læge. Ved afslutning hos øre-næse-halslægen kan du bede om et journaludskrift og derefter kontakte PPR.

Stemmevanskeligheder kan fx vise sig ved hæshed, presset stemme, hvisken, for højt/lavt toneleje.

 

Mit barn har hørevanskeligheder

Hvis du er i tvivl om, dit barn hører optimalt, kan du kontakte en ørelæge. Det kan du gøre uden henvisning fra egen læge. Vi vil opfordre til, at ørelægen undersøger både indre øre og mellemøre. Ved afslutning hos ørelægen kan du bede om et journaludskrift og derefter kontakte PPR.