Psykologer

Psykologerne i PPR har en generel og en specialiseret viden om børns udvikling, indlæring og trivsel.

I samarbejde med forældre og det pædagogiske personale bidrager vi med psykologfaglige vinkler for at igangsætte en positiv forandringsproces.
Nedenstående er nogle af de problemstillinger PPR-psykologer kan være involveret i.

Mit barn har indlæringsvanskeligheder

Kontakt skoleleder der kan indkalde til et dialogmøde. På dialogmødet træffes beslutning om det videre forløb. Psykologen kan yde vejledning og rådgivning af klasseteamet, udføre observationer, lave testning og/eller pædagogiske fagprøver.

Mit barn har brug for psykologsamtaler

PPR-psykologer har mulighed for at tilbyde afklarende børnesamtaler, hvis vi vurderer det relevant. I afklarende børnesamtaler har vi fokus på at undersøge, hvordan dit barn har det fagligt og socialt. I den forbindelse tager vi også stilling til, hvilken hjælp dit barn eventuelt har behov for.

Mit barn er berørt af vores skilsmisse

Som udgangspunkt er skilsmisse en familiær problemstilling. Du kan tage kontakt til Børn & Ungerådgivningens Frontteam på tlf. 6118 3790 eller 6119 4835 for yderligere rådgivning herom. I tilfælde af at jeres skilsmisse har bekymrende indflydelse på dit barns sociale og faglige trivsel i skolen, skal du som udgangspunkt tage kontakt til dit barns klasseteam.

Mit barn trives ikke i det sociale fællesskab

Børn giver på forskellige måder udtryk, hvis de ikke trives. De mindre børns mistrivsel opleves oftest ved, at de sparker, slår, bider eller trækker sig fra fællesskabet og/eller leger meget alene.
I skolealderen opstår bekymringen oftest ved, at dit barn fortæller, at det ikke har nogle venner og føler sig ensomt. Skolen bemærker det oftest ved, at barnet går meget rundt alene eller ikke bliver valgt til ved gruppearbejde og i frikvarterene.
Hvis du er bekymret for, om dit barn er udenfor det sociale fællesskab i daginstitutionen eller i skolen, opfordres du til at kontakte det pædagogiske personale, der er en del af dit barns hverdag (stuepædagog/klasselærer eller lederen). Det pædagogiske personale har herefter mulighed for i samråd med dig at indkalde PPR psykologen til et dialogmøde.

Jeg er bekymret for om mit barn har en psykiatrisk diagnose

Som PPR-psykologer har vi altid fokus på barnets trivsel. Vi vil altid som det første i processen have fokus på rådgivning og vejledning med formål at optimere dit barns udviklingsbetingelser og vilkår i skolen. Indenfor kommunalt regi har PPR psykologer, sagsbehandler samt privatpraktiserende læge mulighed for at lave en henvisning til udredning indenfor psykiatrien, såfremt en af disse faggrupper vurderer det nødvendigt.
Hvis du er akut bekymret for dit barn og har en fornemmelse af, at dit barn er til fare for sig selv eller andre, skal du altid kontakte psykiatrisk skadestue, hvor der er akutmodtagelse.

Jeg har mistanke om, at mit barn er ordblind

Hvis du har mistanke om, at dit barn er ordblind, så skal du kontakte skolen. I Lejre Kommune er der en overordnet procedure på alle folkeskoler for udredning af ordblindhed. Skolen kan fortælle dig om proceduren.
I 3. klasse vurderer fag- og testlærer på skolen i samråd med forældrene, om der skal foretages yderligere udredning for ordblindhed.