PPRs U-team

I PPR er vi flere PPR-rådgivere i U-teamet. Vi er en del af PPRs tværfaglige team.

Du kan ikke henvende dig direkte til U-teamet. Det kan skole- og dagtilbudsleder og sagsbehandler.

Du vil møde os, hvis du sammen med sagbehandler har aftalt et vejledningsforløb i hjemmet i forbindelse med, at dit barn har fået en diagnose. Derudover arbejder vi efter anmodning fra ledere i daginstitutioner og skoler, hvor vi blandt andet kan lave klasse-/gruppeintervention, supervision og vejledning af personale.

Hvor kan du møde os, og hvad kan du forvente:

Daginstitution/skole

I dit barns daginstitution eller skole arbejder vi med den pædagogiske praksis, hvor vi rådgiver og vejleder personalet. Vi arbejder i netværket omkring barnet/gruppen i samarbejde med forældre.

Vi kan eksempelvis tilbyde:  

 • Observationer af enkelt elever og klasser
 • Fokus på relationer og hele konteksten
 • Klasse-/gruppeintervention
 • Netværksgrupper
 • Samtaleforløb
 • Social træningsforløb
 • Faglig supervision af lærer og pædagog

Familie

Vi rådgiver i hjemmet med udgangspunkt i udfordringerne i hverdagen. Vi har sammen med jer fokus på barnets ressourcer og udfordringer og på de værktøjer, som I med fordel kan anvende.

Vi kan eksempelvis tilbyde:  

 • Råd og vejledning i forhold til diagnoser og adfærdsproblematikker
 • Observation med udgangspunkt i familiemedlemmernes interaktion
 • Hjælp til at indføre støttende struktur i form af piktogrammer og elektroniske hjælpemidler
 • Konkrete redskaber til at lette hverdagens udfordringer
 • At tilpasse krav til barnets hverdagsliv - i både hjem, skole og fritid