Ergoterapeuter

Vi rådgiver og vejleder om børns sansemotoriske udfordringer. Vi ser på sammenhængen mellem barn, aktivitet og omgivelser.

Har dit barn svært ved at udføre hverdagsaktiviteter i en sådan grad, at det giver problemer hjemme, i institution eller i skole? Så kan du via PPR kontoret få kontakt til en børneergoterapeut. Herunder kan du se typiske eksempler på henvendelser til PPRs ergoterapeuter.

Grov- og finmotorik

-Mit barn græder voldsomt, når det skal ligge på maven (0-1 år)
-Mit barn har et skævt kranie (0-1 år)
-Mit barn vil ikke kravle, gå eller stå
-Mit barn har store problemer med at holde balancen
-Mit barn har svært ved at koordinere sine bevægelser, virker klodset
-Mit barn har svært ved at holde på en blyant eller bestik
-Mit barn udtrættes hurtigt
-Jeg er bekymret for, om mit barn er hypermobil

Sansebearbejdning

-Mit barn virker alt for forsigtigt, vægrer sig ved nye ting
-Mit barn reagerer kraftigt på berøring
-Mit barn bryder sig ikke om at blive beskidt, lege med ting der griser
-Mit barn reagerer kraftigt på smage, lugte, lyd, lys og/eller lugt
-Mit barn mærker ubehag ved lugte/dufte, som andre ikke bemærker 
-Mit barn reagerer kraftigt på lys, især skarpt lys
-Mit barn er utryg ved at gynge, rutsje, gå på trapper
-Mit barn viser ubehag ved høje lyde, støj
-Mit barn er enten for ”svag” eller for kraftfuld i sine bevægelser (ex ved boldkast, greb om blyant)

Koncentration og opmærksomhed

-Mit barn er meget motorisk urolig
-Mit barn har mange skift mellem aktiviteter, er hele tiden på vej til det næste
-Mit barn har svært ved at fordybe sig i en aktivitet/leg
-Mit barn virker meget passivt, går glip af informationer omkring sig
-Mit barn har meget svært ved at holde orden i sine ting, ex. i skoletasken

Leg og sociale kompetencer

-Mit barn har svært ved at deltage i aktiviteter og leg med andre børn på en hensigtsmæssig måde. Det er svært for mit barn at komme ind i legen, blive i den, eller udvikle den sammen med de andre børn.
-Mit barn vil helst lege alene det meste af tiden
-Mit barn har svært ved at deltage i familiesammenkomster
-Mit barn har svært ved leg i grupper
-Mit barn har svært ved at finde på en leg, få en leg igang
-Mit barn bliver meget frustreret over ikke at kunne udføre legen på sin egen måde
-Mit barn skubber hyppigt de andre børn væk i legen eller trækker sig til et roligt hjørne

Selvhjulpenhed i hverdagsaktiviteter

-Mit barn undviger dagligdags krav til fx af-/påklædning, spisning, tandbørstning, gå i bad
-Mit barn har svært ved at blive renlig, kan ikke mærke toilettrang
-Mit barn har vanskeligt ved spisning
-Mit barn har svært ved at falde i søvn og sove igennem
-Mit barn har vanskeligt ved at lege med andre (se leg- og sociale kompetencer)
-Mit barn har svært ved at planlægge og udføre en aktivitet og bliver meget frustreret, når det ikke lykkes