Elektronisk journal

Hvis dit barn bliver indstillet til PPR, opretter vi automatisk en elektronisk journal på dit barn.

PPR opretter en elektronisk journal på dit barn, hvis han eller hun er indstillet til PPR. journalen opbevarer vi alle dokumenter, notater, mails mv. omkring dit barn. 

Journalen er kun tilgængelig for PPR, og kun medarbejdere tilknyttet sagen, har lov til at læse i journalen. Du kan altid bede om aktindsigt i dit barns journal. 

Vi opbevarer journalen i fem år efter sidste aktivitet. Herefter arkiveres den jf. bestemmelserne i arkivloven.