Råd og vejledning til familier

Familiehuset tilbyder rådgivning til jer som familie, hvis I oplever problemstillinger, der har stor betydning for jeres barn. Det kan eksempelvis være, hvis I oplever:

- Dårlig kommunikation i familien- fx uenighed om opdragelse.

-Problemer i forhold til at være en sammenbragt familie.

-Udfordringer i forhold til hvis I føler, at jeres barn/teenager gør som det passer ham/hende.

-Uenighed og konflikter i forbindelse med en skilsmisse, der påvirker jeres barn.

Samtalerne foregår som udgangspunkt i Familiehuset. Det vurderes i samarbejde med jer i hvilket omfang, jeres barn/teenager skal inddrages i samtalerne. Et forløb vil kunne strække sig op til otte samtaler fordelt over max seks måneder.

Kontakt Børn og Ungerådgivningen her.