Hjælp til flygtningefamilier

Er du/I flygtninge i Danmark og har brug for hjælp i forhold til forældrerollen, så kontakt Center for Job og Social Lejre Kommune, som kan hjælpe jer videre til Familiehuset.