Forældre til et barn med autisme eller ADHD

Til forældre med et barn med autisme eller ADHD tilbyder vi en forældreworkshop. I vil her få en kort information om ADHD og autisme samt blive introduceret til piktogrammer, struktur og andre metoder til hjælp til en mere overskuelig hverdag for både jeres barn og jer som forældre. Der vil være hjemmeopgaver imellem sessionerne. I vil også have mulighed for at udveksle erfaringer med andre, der har de samme udfordringer tæt inde på livet.

Workshoppen foregår i Familiehuset eller på Hvalsø Rådhus og er fordelt over seks gange af to timers varighed.

Vil du høre mere om dine muligheder, så kontakt Børn- og Ungerådgivningen.