Forældre til et barn med angst

Til børn og unge med angst tilbyder vi, at I kan deltage i et gruppeforløb- Cool Kids for børn 6-12 år og Chilled for unge 13-17 år. Forløbet er for børn og forældre, så I som familie får fælles værktøjer til bedre at kunne håndtere angsten i hverdagen.

Gruppen mødes i Familiehusets lokaler 10 gange af to timers varighed samt en afsluttende session efter tre måneder.

Kontakt Børn- og Ungerådgivningen for mere information.