Når livet er svært: Unge hjælper unge

Hvem er projektets målgruppe
Indsatsen henvender sig primært til unge mellem 13 og 20 år, som har det svært i livet, fx til unge hvis forældre er skilt, unge med præstationsangst, unge med en diagnose hos sig selv eller i familien.
Unge som har lyst til at deltage i en gruppe med ligesindede, hvor gruppen faciliteres af unge-peers og en fagprofessionel.
Indsatsen henvender sig også til de unges forældre, som har lyst til at deltage i en gruppe, hvor de kan få støtte, råd og vejledning fra andre forældre, der har erfaringer med lignende problemstillinger.

Hvad er en peer
En peer – er en person der bruger egen erfaring til at støtte ligesindede.

Hvad er formålet med indsatsen?
Formålet er at udvikle en bæredygtig model for gruppeforløb, hvor unge som har det svært i livet, kan udveksle erfaringer med andre unge og blive bedre til at håndtere deres hverdag ved at spejle sig i - og få rådgivning fra – peers.
Ligeledes er det formålet at tilbyde gruppeforløb til forældre til unge, der har det svært i livet, sådan at forældrene kan støtte og vejlede hinanden.
For at gøre det, opbygges et netværk af peers, som med støtte fra faglige medarbejdere kan organisere og facilitere gruppeforløb for unge og forældre i samme livssituation.
Netværket superviseres og støttes af fagprofessionelle, så de frivillige oplever, at de er en del af et vigtigt fællesskab.

Baggrund for projektet
Lejre Kommune arbejder med at implementere en sammenhængende kommunal ungeindsats, og har i den forbindelse gennemført workshops med unge psykisk sårbare. De unge udtrykker et klart ønske om at møde andre ligesindede unge i et rum, hvor der ikke er fokus på hverken behandling eller sagsbehandling, men hvor deres egne oplevelser og erfaringer kan få frit spil og skabe sammenhold og støtte. På workshoppene gav det de unge stor værdi at fortælle egne historier til andre unge, der kunne relatere til deres oplevelser.
Ved at dele deres erfaringer gav de unge hinanden håb, mod og tro på, at selvom de seneste år havde været svære, så var fremtiden stadig deres.
Det er denne styrke - som mange af de sårbare unge har brug for at blive støttet i.
Forældrene til de unge efterlyser også steder, hvor de kan møde andre forældre, der står i samme situation

Vision
Visionen er, at Lejre Kommune sammen med de unge og deres forældre finder de bedste løsninger til at få det bedst mulige liv igennem fælleskab og støtte. Formålet er at skabe åbne engagerende fællesskaber for de unge, så de trives og fastholder lysten til at deltage i fællesskaber. Det ligger i tråd med visionen for Vores Sted om at skabe det gode liv på landet for alle kommunens borgere.

Peer-indsatsen
Udvikling og afprøvning af gruppeforløbene for de unge og forældre er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen i perioden januar 2020 – december 2022.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte
Malene Schröder Pedersen

Tlf.: 2344 6601

Mail: nima@lejre.dk