Tilsyn

I følge dagtilbudslovens § 5 er det kommunalbestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at kvaliteten i daginstitutioner til børn samt i private pasnings- og puljeordninger  er i orden.

Læs beskrivelse af Lejre Kommunes rammer og indhold for tilsyn i dagtilbud her.

Tilsynsrammens besvarelse og tilbagemelding på det pædagogiske tilsyn ligger på de enkelte daginstitutioners hjemmeside.