Sprogvurdering og sprogstimulering

I følge dagtilbudslovens § 11 har forældre til børn i 3-års alderen, der går i dagtilbud pligt til at lade deres barn sprogvurdere, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Læs Lejre Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering af børn i 3 års alderen her.