Godkendelse af privatinstitutioner

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Læs Lejre Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner her.