Retningslinjer og tilsyn

Tilsyn

I følge dagtilbudslovens § 5 er det kommunalbestyrelsens opgave at føre tilsyn med, at kvaliteten i daginstitutioner til børn samt i private pasnings- og puljeordninger  er i orden.

Læs beskrivelse af Lejre Kommunes rammer og indhold for tilsyn i dagtilbud her.

Tilsynsrammens besvarelse og tilbagemelding på det pædagogiske tilsyn ligger på de enkelte daginstitutioners hjemmeside. 

Godkendelse af privatinstitutioner

En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. I henhold til dagtilbudslovens § 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse.

Læs Lejre Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutioner her.