Regler for børnepasning

Herunder finder du reglerne for børnepasning i Dagtilbud

Pasningsgaranti

Lejre Kommune garanterer at alle børn, i alderen fra 26 uger til de starter i skolen, kan bliver optaget i et af kommunens dagtilbud for børn. Pasningsgarantien er gældende senest 3 måneder, efter en ansøgning er modtaget digitalt i kommunens pladsanvisning. Barnet optages så vidt muligt i et dagtilbud i sit lokalområde. Lejre Kommune har 7 lokalområder, der følger skoledistrikterne: Ejby, Kirke Hyllinge, Kirke Saaby, Hvalsø, Osted, Allerslev og Gevninge.

Hvis barnets første prioritet ikke kan opfyldes, vil barnet blive tilbudt en anden dagtilbudsplads. Hvis dette tilbud ikke ønskes, tilbydes yderligere en anden dagtilbudsplads.

Såfremt ingen af de to tilbud ønskes, vil barnets behovsdato blive rykket frem til næste fordeling. Dette for at tilgodese, at andre børn på ventelisten kan blive tilbudt dagtilbudspladserne. Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af året ses under afsnittet ventelisteregler. 

Ventelisteregler

Børn optages i de enkelte dagtilbud således, at de børn, der har været opskrevet længst tid optages først (der anvises pladser i dagtilbud efter opskrivningsdato). Et barn har dog fortrinsret til et dagtilbud, hvor barnets søskende i forvejen er optaget, såfremt der er plads i dette dagtilbud. Børnene optages i dagtilbud for 0 - 3 årige, hvis de på optagelsestidspunktet er mellem 26 uger og 2 år og 8 måneder. Børnene optages i børnehave, den måned de bliver 3 år. Dog er der mulighed for individuel vurdering.

Tidsplan over fordeling af pladser i løbet af åretNedenstående oversigt viser, hvilke måneder Pladsanvisningen fordeler pladserne i løbet af året. Pladsanvisningen fordeler pladserne med udgangspunk midt i måneden.

Januar

Børn der har behovsdato til april måned

Februar

Børn der har behovsdato til maj/juni måned

Marts

Børn der har behovsdato til juli måned, indmeldes fortrinsvis i juni måned

April

Børn der har behovsdato til august måned

Maj

 

Juni

Børn der har behovsdato til september/oktober måned

Juli

 

August

Børn der har behovsdato til november/december måned

September

 

Oktober

Børn der har behovsdato til januar/februar måned

November

 

December

Børn der har behovsdato til marts måned

Eks. Har dit barn behovsdato til maj måned vil du i februar måned modtage et brev fra Pladsanvisningen.

Indmeldelse

Børn til dagpleje kan blive indmeldt løbende i en måned, via den digitale pladsanvisning. Børn til vuggestuer og børnehaver indmeldes den 1. i en måned.

Udmeldelse

Udmeldelse af alle institutioner skal ske med mindst én måneds varsel til den sidste i en måned. Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning.

Nødpasning på daginstitutionernes lukkedage

Der organiseres nødpasning på daginstitutionernes lukkedage i Lejre Kommune sådan, at enkelte institutioner holder åbent og tilbyder nødpasning til børn fra et større geografisk område. Der etableres nødpasning i op til tre institutioner, geografisk fordelt i kommunen. Dog skal der være mindst 5 børn tilmeldt til nødpasning i det pågældende område, før der etableres nødpasning i området. Hvis der er 4 børn eller færre tilmeldt, vil de blive henvist til nødpasning i en institution et andet sted i kommunen. Der vil altid være mindst én institution i kommunen, der holdes åben for nødpasning, dog ikke Grundlovsdag og 24. december.

Forældrene skal senest 3 måneder før de udmeldte lukkedage tilmelde deres barn nødpasning, hvis de har behov for det. På baggrund af forældrenes tilmeldinger, besluttes det efterfølgende, hvilke/-n institution, der holder åbent. Forældrene får besked om, hvor der holdes åbent for nødpasning senest 1 måned før lukkedagene. De enkelte institutioner vil tage imod tilmeldinger fra forældrene.

Overflytning

Børn, som er indmeldt i dagtilbud, til 0-6 årige, kan stå på venteliste til overflytning til et andet tilbud til samme aldersgruppe. Børn vil få plads i en børnehave, den måned de bliver 3 år. Børn med vuggestueplads i integrerede institutioner vil automatisk blive overflyttet til en børnehaveplads i samme institution, når barnet når børnehavealderen. Overflytning fra dagpleje til børnehave sker automatisk, og du behøver derfor ikke at udmelde dit barn. Medmindre dit barn skal starte i en pulje- eller privat institution, så skal du selv sørge for at melde barnet ud af dagpleje/vuggestue efter gældende regler.

Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser

Med denne lov har forældre ret til at benytte plads i andre kommuner end deres egen. Forældrene skal være opmærksomme på, at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være væsentlig højere, end hvis der benyttes et dagtilbud indenfor kommunens grænser. Udgiften kan variere fra kommune til kommune. Hvis I ønsker at gøre brug af et dagtilbud udenfor Lejre Kommune kan pladsanvisningen lave en beregning over forældrebetalingen.

Særlige forhold

Administrationen kan i særlige tilfælde fravige ventelisteregler og regler om overflytning (fx af hensyn til børn med særlige pædagogiske og sociale behov). Administrationen kan træffe beslutning om midlertidigt at lukke ventelisten for børn, der ikke er bosiddende i kommunen, hvis det er nødvendigt for at kommunen kan opretholde sin pasningsgaranti.

Yderligere oplysninger fås hos Pladsanvisningen. 
Tlf: 46 46 46 46 
E-mail:
 pladsanvisning@lejre.dk

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk