Kombinationstilbud

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider

Forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, har mulighed for at få et kombinationstilskud i form af en deltidsplads i et dagtilbud, samt et tilskud til fleksibel pasning.

Enlige forsørgere og forældre, hvor begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at få et kombinationstilbud.
Dokumentation i relation til pasningsbehovet består  af en arbejdsgivererklæring, vagtplan eller lignende, der skal indsendes af forældrene i forbindelse med ansøgningen.

Deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på minimum fire uger.
Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Kombinationsmuligheder:
Kombinationsplads i en daginstitution/dagpleje          Maximalt timetale for fleksibel pasning
(inden for åbningstid)                                                          (udenfor åbningstid)
30 timer om ugen                                                                  22,5 timer om ugen
42,5 timer om ugen                                                               10 timer om ugen

Du kan se taksterne her

Lejre Kommune skal godkende den pasningsaftale, der indgås mellem forældrene og den fleksible passer.
Skabelon til pasningsaftalen kan rekvireres hos pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk

Ansøgning og dokumentation sendes til pladsanvisningen på mail: pladsanvisning@lejre.dk minimum fire uger før tilbuddets start.