Frokostordning i børnehaven

Lejre Kommune tilbyder frokost til alle kommunens dagpleje- og vuggestuebørn. Derudover får børnehavebørnene frokost i de institutioner, hvor forældrene har ønsket det.

Hvad stemmer vi om?

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har besluttet, at frokostordningen skal være en del af dagtilbudsydelsen for de 0-2-årige i kommunens vuggestuer og dagpleje, men ikke i kommunens børnehaver.  Dette betyder, at frokostordningen ikke kan fravælges i vuggestuerne men kan fravælges i børnehaverne.

Der skal være fravalg af frokostordning i børnehaverne i august måned 2019 gældende fra 1. august 2020.

Frokostordningen omfatter et sundt frokostmåltid jf. dagtilbudslovens § 16. Taksten for frokostordningen er i 2019 749 kr. pr. måned i 11 måneder. Ordningen er fuldt forældrefinansieret. Reglerne om fripladstilskud og søskendetilskud gælder også betalingen for frokostordningen.

Selve afstemningen

Det er forældrene i den enkelte institution, der beslutter om børnehaven skal indføre frokostordningen. Det sker ved en anonym afstemning blandt forældrene. Det er kun forældre med børn i Lejre Kommunes børnehaver, der kan stemme, og der afgives én stemme pr. barn i børnehaven.

Der skal være et såkaldt simpelt flertal af forældre, der stemmer nej til frokostordningen for, at den ikke bliver indført i børnehaven. Med et simpelt flertal af forældre menes, at over halvdelen af alle forældre med børn i enheden skal fravælge frokostmåltidet for, at beslutningen er gyldig. Ved stemmelighed er frokostordningen således ikke fravalgt.

Bemærk derfor, at det er vigtigt, at I husker at stemme, da en blank stemme tæller som et ja.

Afstemningsresultatet vil være gældende i to år, hvorefter der skal afholdes en ny afstemning.

Hvis du har barn i børnehave, vil du få mere information fra børnehaven. Du kan også få yderligere information i boksene til højre.

Har du spørgsmål kan du altid kontakte din børnehave, som vil hjælpe med et svar.