FAQ

Her finder du de spørgsmål som forældre oftest ringer ind til pladsanvisningen og spørger om. Så før du ringer, kan du måske finde svar på dit spørgsmål her.

Spørgsmål til opskrivning af børn til dagtilbud

Spørgsmål
Hvor opskriver jeg mit barn til dagpleje/vuggestue og børnehave?

Svar
Det gør du på den digitale pladsanvisning, som findes under selvbetjening - Digital pladsanvisning. Du skal skal bruge dit Nem-Id til at logge på med.

Spørgsmål
Kan jeg skrive en bemærkning når jeg opskriver mit barn?

Svar
Ja. Når du opskriver dit barn via den digitale pladsanvisning er der et notat felt du kan udfylde.

Spørgsmål
Hvornår ved jeg om mit barn får en plads?

Svar
På oversigten kan du se i hvilken måned Pladsanvisningen fordeler pladserne i løbet af året. Oversigten finder du her.
 
Spørgsmål
Hvor ser jeg mit barns placering på ventelisten?

Svar
Du kan på den digitale pladsanvisning se dit barns placering på ventelisten. Du skal være opmærksom på, at ventelisten er et øjebliks billede og at søskende har fortrinsret i forhold til samme institution. Ventelisten kan ikke vise dig, om der er søskende på ventelisten.

Spørgsmål
Hvis der ikke er plads i den institution, jeg har ønsket som 1. prioritet, får jeg så automatisk en anden plads i kommunen?

Svar
Ja. Dit barn bliver tildelt en anden plads efter behovsdatoen. Ønsker du fortsat at dit barn skal stå på venteliste til din 1. prioritet skal du opskrive dit barn på den digitale pladsanvisning.

Spørgsmål
Kommer mit barn bagerst på ventelisten hvis jeg ændrer behovsdato?

Svar
Nej. Pladserne bliver fordelt efter opskrivningsdato og fra hvilken måned pladsen er ledig.

Spørgsmål
Hvordan udmelder jeg mit barn i et dagtilbud?

Svar
Du kan kun udmelde dit barn på den digitale pladsanvisning. Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden. Pladsanvisningen kan ikke udmelde børnene over telefonen 

Spørgsmål som tilflytter

Spørgsmål
Hvad gør jeg som tilflytter, hvis jeg ønsker en institutionsplads til mit barn og ikke er bosat i kommunen endnu?

Svar
Du skal skrive dit barn op via digital Pladsanvisning, til den dato du ønsker en plads.
 
Vi anbefaler at du opskriver dit barn, så snart du ved, hvornår du har behov for pasning. Vi har pasningsgaranti på 3 måneder. Det betyder at vi har op til 3 måneder, før I er garanteret en plads i Lejre kommune.

Læs mere om vores optagelsesregler her

Spørgsmål
Kommer mit barn bagerst på venteliste som tilflytter?

Svar
Nej. Alle børn på venteliste bliver skrevet op med fødselsdagen som anciennitetsdato. Det betyder, at det er alderen, der er afgørende for barnets placering på ventelisten, og ikke hvor længe barnet har stået der. Dog skal det bemærkes, at man først er garanteret en plads i kommunen 3 måneder fra opskrivningsdatoen.

Spørgsmål
Jeg ønsker at mit barn skal fortsætte i det dagtilbud vi har nu. Kan jeg det og hvad vil det koste?

Svar
Dit barn kan godt fortsætte i det nuværende dagtilbud (kommunal dagpleje/vuggestue/børnehave). Du skal dog være opmærksom på at forældrebetalingen ved brug af dagtilbud i anden kommune end bopælskommunen kan være væsentlig højere, end hvis der benyttes et dagtilbud indenfor kommunens grænser.

Hvis du ønsker at gøre brug af et dagtilbud udenfor Lejre Kommune kan pladsanvisningen lave en beregning over forældrebetalingen. Henvendelse om præcis beregning af institutionsplads i anden kommune kan ske til Pladsanvisningen.

Spørgsmål omkring økonomi

Spørgsmål
Kan jeg få nedsat forældrebetalingen på mit barns institutionsplads?

Svar
Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, hvis din og din ægtefælle/sambos samlede husstandsindtægt er under en hvis grænse, læs mere om økonomisk friplads her. Der ydes ikke fripladstilskud til privat pasning og privatskole SFO.

Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud, men min indkomst ændrer sig. Skal jeg søge igen?

Svar
Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen skal du ansøge igen så dit økonomiske fripladstilskud kan blive omberegnet.
I 2017 svarer det ca. 1.571 kr. om måneden eller ca. 18.445 om året. På den måde vil du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Du skal søge digitalt. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.
 
Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud og mit barn overgår fra dagpleje til børnehave. Skal jeg søge på ny?

Svar
Nej. Dit fripladstilskud følger automatisk barnet, så længe barnet er indmeldt. Det gælder indmeldelse i kommunal dagpleje, vuggestue, kommunal børnehave, privat/pulje institutioner samt kommunal SFO. 

Spørgsmål
Jeg får økonomisk fripladstilskud til mit ældste barn og nu skal mit yngste barn også starte i dagtilbud. Skal jeg så søge om nyt fripladstilskud til mit yngste barn?

Svar
Nej. Dit fripladstilskud vil automatisk blive registreret på dit yngste barn og du behøver derfor ikke at ansøge om et nyt fripladstilskud.
   
Spørgsmål
Hvorfor har jeg ikke fået en opkrævning for juli måned?

Svar
Juli måned er opkrævningsfri i Lejre Kommune og der kommer derfor ingen opkrævning i juli måned. Du kan se taksterne her

Spørgsmål
Mit barn er startet i et dagtilbud, men jeg har ikke fået en opkrævning endnu.

Svar
Forældrebetalingen bliver ajourført i opkrævningssystemet en gang om måneden. Er dit barn blevet indmeldt midt i måneden vil din opkrævning formentlig først blive udsendt den efterfølgende måned med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål om SFO

Spørgsmål
Hvor indskriver jeg mit barn i SFO?

Svar
Vi tilbyder SFO fra 0. til og med 8. klasse. Du kan på den digitale pladsanvisning opskrive dit barn til SFO. I Lejre Kommune tilbyder vi ikke Klubordninger.

Spørgsmål
Mit barn går i 4. klasse SFO, men har brug for at komme om morgenen, kan det lade sig gøre?

Svar
Hvis dit barn benytter 4. klasse SFO og ønsker morgenordning skal dit barn opskrives til SFO1. SFO1 er et SFO tilbud gældende både før og efter skoletid.

Taksten bliver som svarende til en SFO plads for 0. til 3. klasse. Dette tilbud er gældende for alle på 4. til og med 8. klassetrin

For at opskrive dit barn til SFO1 skal du gå på den digitale pladsanvisning, som findes her. Du skal bruge dit Nem-Id til at logge på med.

Spørgsmål 
Hvordan udmelder jeg mit barn af SFO?

Svar På den digitale pladsanvisning skal du udmelde dit barn. Der er mindst en måneds udmeldelse til den sidste i måneden. Pladsanvisningen kan ikke udmelde børnene over telefonen