Pædagogisk tilsyn

Til hver legestuegruppe er tilknyttet en fast dagplejepædagog. Pædagogen fører tilsyn hos dagplejeren i dagplejehjemmet ca. hver 6. uge og ca. 1 gang om måneden i legestuen. Der forkommer mindst et uanmeldt tilsyn om året. Dagplejerne henter råd og vejledning hos pædagogen til brug for deres daglige arbejde med børnene, og pædagogen er med til at følge det enkelte barns udvikling og vil, hvis der er behov for det, kontakte forældrene omkring barnets velbefindende/udvikling. 

Der udarbejdes trivsel- og udviklings skema på alle børn, når de er 1½ år - 2 år og 2½ til 3 år. Disse skemaer udarbejdes når pædagogen er på tilsyn hos dagplejeren. Dagplejepædagogen har en tæt kontakt til kommunens sundhedspleje, PPR og terapeuter, hvor der hentes råd og vejledning.