Børn med særlige behov

I dagplejen har vi særlig viden og erfaring at trække på, på følgende områder:

  • I forhold til børns motorik
  • I forhold til for tidligt fødte børn
  • I forhold til samspillet mellem barn og voksen
  • I forhold til allergi

For tidligt fødte børn

Er dit barn født for tidligt anbefaler mange fagpersoner, at det starter sin "dagtilbudskarriere" i Dagplejen. Det lille miljø, som vi kan tilbyde dit barn i Dagplejen, er specielt godt for de for tidligt fødte børn, idet mange af dem har brug for at blive skærmet for mange sanseindtryk og trives bedst ved at "få livet præsenteret i små bidder".

Hvis dit barn er for tidligt født, tager vi hensyn til dette. Det kan være, at vi lader barnet tælle for 2 pladser i den første tid i dagplejen, for at give barnet ro.

Dagplejen tilknytter en fast dagplejepædagog til dit barn, således at din familie oplever en gennemgående person fra start til slut i dagplejeforløbet. Dagplejepædagogen kommer evt. hjem på besøg hos jer, sammen med sundhedsplejersken, inden start i dagplejen.

Er dit barn født for tidligt, skal du huske at skrive det på, når du søger optagelse i dagplejen/dagtilbud.

Allergi

Dagplejen tilbyder relevant allergidagpleje til børn med særligt behov.

Hvis det er en hel madgruppe fx. mælkeprodukter, gluten eller kød, som barnet er allergisk overfor. Skal det siges på præsentations mødet og skrives i opskrivningen til dagplejen. Så dagplejerne kan tage de nødvendige forbehold, eventuelt skal du selv medbringe den mad barnet kan tåle.