Personale

Ledelsen

 
  Ulla Bang – 37 timer
Områdeleder

 

 

Ann-Marie Larsen – 32 timer
Pædagogisk leder

Søhestene

 
  Jeanne Johnsen – 32 timer 
Pædagog

 

 

Stefan Schou – 37 timer
Pædagogmedhjælper

Delfinerne

 

Susanne Fokdal – 32 timer
Pædagog
 

Camilla Rønde - 32 t

Pædagog

Havemand

 
   

Vikar

 Birgitte Frederiksen

Julie Dalsgaard

 

 

 

 

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk