Om Hyllinge Børnehave

Børnehaven er en selvejende institution, normeret til maksimalt 66 børn og indrettet til børn mellem 3 og 6 år. Børnene er fordelt på 2 stuer. Krudtuglerne og Spilopperne

Målsætning for Hyllinge Børnehave

Børnehaven skal være et rart sted at være for både børn, forældre og personale.

I Hyllinge Børnehave har vi børn i alderen 3-6 år. Det er vigtigt at udvikle et miljø, hvor alle kan trives. Derfor prioriterer vi, at være et sted med gode omgivelser og en hyggelig atmosfære, hvor ALLE føler sig velkomne og trygge - et sted med livsglæde og plads til skæg og ballade, og hvor man respekteres, som den man er.

Værdier

Vi vil ved hjælp af personalets gensidige åbenhed, tillid, glæde og stærke sammenhold, møde børnene med omsorg, tryghed og anerkendelse, så de kan blive i stand til at begå sig socialt og udvikle empati.
Vi vægter at møde og støtte det enkelte barn i forhold til dets udvikling. Det er meget vigtigt for os, at give det enkelte barn udfordringer, som det er parat til, og derigennem anerkende, styrke og udvikle barnets kompetencer.
Grundlaget for daglig trivsel er tryghed og gensidig respekt børn og voksne imellem. I Hyllinge Børnehave lægger vi vægt på, at det enkelte barn har krav på kærlig omsorg og opmærksomhed fra nærværende og troværdige voksne.
Børnene skal lære at respektere hinandens grænser og forskelligheder. Derfor er vi i det daglige særligt opmærksomme på børnenes indbyrdes relationer til hinanden. Ligeledes prioriterer vi som voksne at udvise respekt og tolerance overfor børnenes forskellighed. Dette medvirker til børnenes udvikling af empati.
Vi giver plads og rum til, at barnet kan udfolde sig i den frie leg. Legen har mange facetter og funktioner i barnets hverdag. Først og fremmest er legen spontan og frivillig. Desuden lærer barnet at samarbejde, argumentere, acceptere og indgå i et fællesskab, hvilket er altafgørende i barnets sociale udvikling.

Læs også vores læreplaner her