Puljeinstitutioner

Børnehuset Fuglereden (børnehave og vuggestue) (puljeinstitution)
Bispegårdsvej 6
4320 Lejre
Leder: Sussie Duvill
Tlf. 21 17 15 83
E-mail: info@fuglereden-lejre.dk
Hjemmeside: Fuglereden

Børnehuset Ammershøj (børnehave og vuggestue) (puljeinstitution)
Ammershøjvej 2  
4070 Kr. Hyllinge  
Konstitueret leder: Lilian Bjelke 
Tlf. 42 96 38 42
E-mail: ammershoej@titibo.dk
Hjemmeside: Ammershøj

Bondegårdsbørnehaven Lejregård (børnehave) (puljeinstitution)  
(Deltidsbørnehave 35 timer)  
Lejregårdsvej 6, Lyndby  
4060 Kr. Såby,  

Leder: Ingrid Höcky  
Tlf. 46 40 09 11 (træffes bedst kl. 8-9 og 12-13)
E-mail: lejregaard@hotmail.com
Hjemmeside: Lejregård

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk