Vores værdier

Vores grundværdier

  • Anerkendelse
  • Respekt
  • Tryghed 
  • Omsorg 

Vores børnesyn

Alle børn skal mødes med respekt, anerkendelse, omsorg og nærværende voksne. 
Alle børn er noget særligt.  
Alle børn er betydningsfulde for fællesskabet og kan bidrage med forskellige ressourcer. 
Alle børn forandrer og udvikler sig gennem vækst og samspil med andre.

Vores læringssyn

Børn er forskellige - derfor lærer børn ikke ens. 
Læring er en proces, hvor børn tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder.
Alle børn har ressourcer og mulighed for positiv udvikling og læring.
Legen er barnets primære virksomhed, hvor igennem barnet tilegner sig central læring og erfaringer i samspil med andre. 
Læring foregår også i voksenstyrede relationer og tilrettelagte aktiviteter.
Forskellige relationer og forskellige rammer skaber forskellige muligheder og forskellige begrænsninger for læring.
Vi arbejder ud fra zonen for nærmeste udvikling, hvilket betyder, at vi sørger for at udfordre børnene tilpas i forhold til deres aktuelle kompetencer.

Vores læringsmiljø

Vi lægger vægt på at skabe et trygt og omsorgsfuldt miljø, der stimulerer børnenes nysgerrighed, fantasi og lyst til leg og læring. Dette gør vi gennem fokus på at dele børnene op i mindre grupper, variere vores aktiviteter samt være opmærksomme på det enkeltes barns behov. 

Vores kostpolitik

 
https://www.lejre.dk/media/10362/lejre-madpolitik.pdf