Område C - og Birkens - kerneopgave

I område C

 • Skaber vi rammer,

så barnet oplever

tryghed og nærvær,

trivsel og udvikling.

 (Område C’s kerneopgave formuleret og arbejdet med på fælles personalemødet den 27/4-16)

 I praksis ses det i Birken bl.a. ved:

 • Vi er opmærksom på at dagen i børnehaven starter roligt og genkendeligt, hvor barnet bl.a. øver sig i at smøre selv.
 • Vi strukturer dagen i håb om at det opfattes trygt for barnet.
 • Vi er opmærksom på vores kropsprog og tale og forsøger at anerkende barnets version af en hændelse, så flere vinkler bliver belyst.
 • Vi tilrettelægger dagen så der er plads til alle. Hvis et barn har brug for at tale højt og løbe, henviser vi til at det er muligt ude. Lige som vi finder sted til mere stille aktiviteter.
 • Vi prioritere at have en åben og nærværende og dialog med forældrene og ser dem som vores primære samarbejdspartnere.
 • I Birken er der plads til forskellighed. Og vi forsøger at inkluderer alle børn, så de oplever sig som en del af et fællesskab.
 • Vi forsøger at møde børnene der hvor de er og i øjenhøjde. Vi er opmærksom på næste udviklingstrin for gruppen og forsøger at udfordrer det enkelte barn i dets sammenhang.
 • Vi er venlige, rare og smilende og opfordrer barnet til det samme og taler fra start om hvilke adfærdsregler vi har med i hinanden i Birken.
 • Vi forsøger altid at sige goddag og farvel til det enkelte barn.
 • Flere eksempler kan læses i vores læreplan.

Lavet i fællesskab på Birkens personale møde den 26/5-16